- veškeré zemní práce
- hloubení zemníků, odvodňovacích příkopů, základů pro stavby
- odvoz a dovoz vytěžené zeminy, demolic a stavebních materiálů
- provádění technických rekultivací


- výstavba hrází včetně hutnění
- výstavba komunikací-zpevnění účelových cest
- sanace retenčních nádrží, rekonstrukce a čištění vodních toků
- inženýrské sítě (kanalizace, voda, komunikace)


- doprava sypkých hmot
- odvoz vytěžené zeminy
- přeprava živičných směsí


- obrubníky dlažby, propustky, kamenná čela
- kanalizační potrubí, odtokové žlaby vtoky, výtoky
   
 
 
reklama.png

© 2008 Zemní práce - KLOUB | webmaster MB Design